Liten ordlista med förklaringar till olika begrepp

Podiatrisk Biomekanik
studie av förhållandet mellan ben- muskelposition och rörelsemönster
Abduct
abducera, dras från kroppens mittlinje
Adduct
adducera, dras mot kroppens mittlinje
Inversion
vänt inåt / laterala fotranden nedåt
Eversion
vänt utåt / laterala fotranden uppåt
Anterior
främre
Posterior
bakre
Dorsal
fotryggens sida
Plantar
fotsulans sida
Medial
sida mot kroppens mitt
Lateral
mot kroppens yttre sida
Extensor
sträckare, sträckmuskel
Flexor
böjare, böjmuskel
Tendon
sena
Tendinitis
tendinit, seninflammation
Kompartment
muskelfack, muskelrum
Gait
gång
Propulsion
propulsion, framdrivning
Krepitationer
”knakande” leder