Alla behandlingsprogram är individuella

Nedan finner Ni information som endast bör användas som vägledning och inte för att ställa egen diagnos och/eller ge behandling

All diagnos och behandling bör alltid komma från en professionellt utbildad medicinsk person.

Alla behandlingsprogram är individuella beroende på patientens skada/åkomma och behov.

På Functional Foot Podiatry kan vi stolt säga att vi kan ge rätt diagnos och behandlingsprogram för Era behov. Ring 08-663 24 00 för att boka tid för besök.

Ofta förekommande fot- och benvärk

Alla behandlingsalternativ kan inte utföras på kliniken men vi ger gärna råd.

Denna lista innehåller inte alla åkommor och skador som vi kan hjälpa till med men de vanligast förkommande kan Ni hitta nedan.

Anatomiska skisser

Bakre delen av foten, vanliga åkommor

Plantar Fasciit

Beskrivning
Plantar Fasciit är en överansträngningsskada som resulterar i inflammation runt plantar fascians infästning vid hälen.
Symptom
Värk plantart i hälen, vanligtvis på morgonen eller efter vila. Värken minskar vid fysisk aktivitet.
Behandling
Korrigering av felaktig biomekanik, vila, nedkylning, tejpning, stretchning och massage.

Hälsporre syndrom

Beskrivning
Fortsatt överansträngning av plantar fascia vilket leder till irritation på skelettet. Detta i sin tur leder till broskbildningar i området som på sikt hårdnar och bildar en liten sporre på hälbenet.
Symtom
Samma som för Plantar Fasciit men vanligtvis under längre tidsperioder.
Behandling
Samma som för Plantar Fasciit men ibland längre behandling för att se resultat.

Mitten av foten, vanliga åkommor

Midtarsal led sträckning/vrickning

Beskrivning
Inflammation av midtarsalleden vilket vanligtvis uppkommer vid ett trauma/skada eller hos människor som utför mycket hopp.
Symptom
Ömt lokalt vid beröring och stelhet i leden.
Behandling
Vila, nedkylning, tejpning korrigering av felaktig biomekanik och anti- inflammatorisk medicinering.

Stressfrakturer i Naviculare

Beskrivning
Stressfraktur i naviculare som vanligtvis uppkommer hos människor som landar på framfoten då de springer.
Symptom
Ömhet som blir bättre vid vila men är svår att lokalisera. Smärta vid beröring av naviculare.
Behandling
Gipsförband under 6 veckor. Sedan, om patienten är smärtfri, behandling av felaktig biomekanik, förstärkning och stretchning av omgivande muskelvävnad och leder. Gång- och löpningsprogram rekommenderas därefter för att återgå till normal aktivitetsnivå.

Extensor Tendinit

Beskrivning
Seninflammation i fotens extensormuskulatur.
Symptom
Värk ovanpå foten, speciellt efter att ha motionerat.
Behandling
Korrigering av felaktig biomekanik, nedkylning, förstärkning och förändra sättet att snöra skorna på.

1a Metatarsale-cunieforme ledsmärta

Beskrivning
Led exostos utvecklas i 1a metatarseln och cuneiformis led, vanligt bland människor som har HAV.
Symptom
Smärta och reducerad rörelseförmåga i den 1a Metatarsal cuneiformis leden.
Behandling
Korrigering av felaktig biomekanik, vila, nedkylning

Cuboideum Syndrom

Beskrivning
Subluxation i Cuboideum orsakad av Peroneus longus, uppkommer vanligtvis när foten är i en pronerad position vid propulsionfasen i gångcykeln.
Symtom
Värk i lateralt läge på foten. Det kan bli bättre med vila, men mycket värre efter fysisk aktivitet.
Behandling
Att manipulera benet tillbaka i position. Korrigering av felaktig biomekanik.

Framfots smärtor

Stressfraktur i den 2a Metatarsal leden

Beskrivning
Fraktur av den 2a Metatarsal leden, nära ledkapslarna. Uppkommer vanligtvis på grund av överansträngning.
Symtom
Smärta i framfoten som blir värre på grund av löpning eller annan fysisk aktivitet. Väldigt vanligt bland människor med längre 2a tå än den 1a eller människor med hallux valgus.
Behandling
4-6 veckors vila från belastning och även korrigering av felaktig biomekanik.

Metatarsalgi

Beskrivning
Inflammation inuti ledkapslarna i Metatarsofalangeal lederna. Vanligtvis 2a, 3e eller 4e.
Symtom
Lokalt ömmande led, speciellt när man böjer tån. En aning svullet och värre smärta då man belastar framfoten.
Behandling
Vaddering runt området, korrigering av felaktig biomekanik, skorådgivning och även vila från aktiviteter som orsakar smärta.

Hallux Valgus

Beskrivning
Felställning där 1a Metatarseln adducerar medan Hallux abducerar och vinklas mot 2a tån. Se bild.
Symptom
Förändring i tåns position, minskad rörelseförmåga, ömma fötter från skor. Kan leda till många skador i framfoten på grund av dess förändrade position.
Behandling
Korrigering av felaktig biomekanik, skorådgivning och i vissa fall kirurgiskt ingrepp.

Hallux Rigidus

Beskrivning
När rörelsen i stortåns grundled har minskat betydligt.
Symptom
Stel stortå, värk vid gång.
Behandling
Korrigering av felaktig biomekanik, sko rådgivning och i vissa fall kirurgiskt ingrepp.

Sesamoid skador

Beskrivning
Sesambenen kan skadas på många sätt, här är de mest vanliga;
  • Sesamoidit inflammation i sesamområdet genom överansträngning.
  • Stressfraktur fortsatt överansträngning som leder till stressfrakturer.
Dessa symptom uppkommer oftast i den mediala delen av sesambenen.
Symptom
Smärta och ibland svullnad runt sesamområdet, vanligtvis värre efter fysisk aktivitet.
Behandling
Vaddering, nedkylning, korrigering av felaktigheter i patientens biomekanik.

Mortons neurom

Beskrivning
Mortons neurom är inte ett riktigt neurom men genom att den interdigitala nerven blir hoptryckt, vanligtvis mellan den 3e och 4e Metatarsala leden, orsakas svullnad och ibland uppkommer en svulst på nerven.
Symptom
Smärta i området, ibland som att det sticker i tårna eller även en domnande känsla. En del känner också att det är som en knöl mellan tårna.
Behandling
Nedkylning och vaddering. Korrigering av felaktig biomekanik och i vissa fall kirurgiskt ingrepp där den skadade nerven tas bort.

Smärtor runt hälsene- och ankelregionen

Lateral ligament skada

Beskrivning
Sträckning eller förslitning i fotledens laterala ligament. Uppkommer på grund av snabba riktnings förändringar, speciellt på ojämnt underlag.

De graderas i tre nivåer:

  • Grad I – mindre förslitning där smärta uppkommer vid påfrestningen av ligamentet men där det inte finns slapphet i ligamentet.
  • Grad II – smärtsamt vid påfrestning av ligamentet och något tecken på slapphet visar sig i ligamentet vid undersökning men ingen fast slutpunkt finns.
  • Grad III – Stor ligamentslapphet utan slutpunkt.
Symptom
Beroende på skadans allvarlighetsgrad; smärta vid belastning, svullnad och ömhet vid beröring.
Behandling
Tejpning, nedkylning, vila, korrigering av felaktig biomekanik med ökat lateralt stöd. Vanligtvis innebär detta behandling av obalans i musklerna.

Tibialis posterior inflammation

Beskrivning
Inflammation i tibialis posterior senan, vanligtvis där det passerar runt mediala malleolen.
Symptom
Värk och svullnad runt tibialis posterior senan vid dess infästning runt naviculare
Behandling
Nedkylning, vila, förstärkning, stretchning, tejpning och korrigering av felaktig biomekanik.

Flexor hallucis longus inflammation

Beskrivning
Inflammation i flexor hallucis longus senan, vanligtvis där den passerar den mediala aspekten av fotleden.
Symptom
Svullnad medialt runt fotleden. Värk när man går på tårna.
Behandling
Förstärkning, stretchning, tejpning och korrigering av felaktig biomekanik.

Tarsal tunnel syndrom

Beskrivning
Nervus tibialis ligger fastklämd i tarsaltunneln där den rundar mediala malleolen
Symptom
Skarp smärta inåt hålfoten, hälen och ibland tårna. Det kan även kännas som det sticker i foten speciellt då foten belastats under en längre period.
Behandling
Korrigering av felaktig biomekanik, vila, nedkylning och ibland steroid injektioner.

Peroneustendinit

Beskrivning
Inflammation i peroneusmuskelns sena och/eller dess infästning, vanligtvis från eversion – d.v.s. löpning på sluttningar.
Symptom
Värk runt senan, svullnad och krepitationer.
Behandling
Vila, stretchning och mobilisering av lederna, förstärkning och korrigering av felaktig biomekanik.

Sinus tarsi syndrom

Beskrivning
Svullnad av sinus tarsiområdet, lateralt runt ankeln.
Symptom
Smärta precis framför laterala malleolen – värre på morgnarna. Ankel och fotstelhet.
Behandling
Led mobilisering, nedkylning, vila, korrigering av felaktig biomekanik.

Hälsene-inflammation

Beskrivning
Lokal svullnad runt hälsenan, vanligtvis vid eller runtom dess infäste till calcaneus. Denna skada kan förekomma i 4 nivåer:
  • Grad I - Smärta efter att ha motionerat.
  • Grad II - Smärta före och efter att ha motionerat. Smärtan känns vanligtvis lite mindre under motionspasset.
  • Grad III - Smärta vid fysisk aktivitet som gradvis blir värre ju mer man anstränger sig.
  • Grad IV - Smärta vid vardaglig fysisk aktivitet vilket gradvis blir värre.
Symptom
Svullnad runt hälen, speciellt där smärtan är värst. Smärtan är värst på morgnarna och i början av fysisk aktivitet. Minskad rörelseförmåga.
Behandling
Vila, nedkylning, massage, korrigering av felaktig biomekanik, förstärkningsprogram. Gradvis ökad fysisk aktivitet då man är smärtfri.

Smärtor i vaden

Gastrocnemius muskel sträckning/ förslitning

Beskrivning
Sträckning eller muskelförslitning som uppkommer i gastrocnemius vanligtvis vid snabba rörelser framåt eller då man kastats framåt.
Symptom
Vanligtvis akut huggande och/eller en känsla av avslitning. Smärta är ihållande även efter händelsen. Skadan förekommer i 3 svårighetsgrader.
Behandling
Reducering av smärta och svullnad, hällyft övningar, stretchning, massage, förstärkning och korrigering av felaktig biomekanik.

Soleus muskel sträckning/förslitning

Beskrivning
Sträckning eller förslitning som uppkommer i soleus muskel vanligtvis i medial aspekt.
Symptom
Smärta och svullnad i området, ibland känns det som om det kommer djupt inifrån gastrocnemius, stelhet i muskeln, smärta då man springer sakta men inte om man springer fort.
Behandling
Reducering av smärta och svullnad, hällyft övningar, stretchning, förstärkning och korrigering av felaktig biomekanik.

Smärtor i smalbenet

Tenoperiosteum

Beskrivning
Inflammation som uppkommer i det aponeurotiska infästet till muskeln, vanligtvis tibialis posterior och soleus till den mediala övergången till skenbenet.
Symptom
Smärta runt den mediala övergången till skenbenet vilket vanligtvis minskar vid fysisk aktivitet.
Behandling
Hämma inflammationsfasen, vila, stretchning, djupgående massage av vävnaden, korrigering av felaktig biomekanik.

Djupgående posterior kompartment syndrom

Beskrivning
Uppsvullnad av musklerna långt in i posterior kompartment vilket leder till smärta.
Symptom
Värk i området runt den mediala övergången till tibia eller kronisk smärta i vaden. Ibland kan man få en sprängande känsla i vaden vilket blir värre ju mer man anstränger sig. I extrema fall kan det kännas som nålar i foten.
Behandling
Vila, stretchning, djupgående massage av vävnaden, korrigering av felaktig biomekanik.

Anterior kompartment syndrom

Beskrivning
Uppsvullnad av muskler i anterior kompartment vilket leder till värk.
Symptom
Värk vid fysisk aktivitet på den laterala delen av tibia. Lättare känselnedsättning vid huden mellan den 1a och 2a tån kan förekomma.
Behandling
Vila, djupgående massage av vävnaden, stretchning, korrigering av felaktig biomekanik.

Knäsmärtor

Iliotibial band friction syndrom (Itbfs)

Beskrivning
Tight tensor fascia latae muskel resulterar i att det iliutibiala bandet gnids mot laterala epikondylen av femur vid upprepad knäböjning/-sträckning.
Symptom
Värk lateralt i knäet som känns värre vid fysisk aktivitet.
Behandling
Stretchning, förstärkning, nedkylning, massage och korrigering av felaktig biomekanik.

Patella femoral syndrom

Beskrivning
Irritation och inflammation runt posterior sida av patella.
Symptom
Svag knäsmärta runt patella, lite svullet men värre när man springer eller går i trappor.
Behandling
Förstärkning av vastus medialis muskeln, stretchning, tejpning, nedkylning och korrigering av felaktig biomekanik.

Patellatendinit

Beskrivning
Inflammation i knäskålsenan.
Symptom
Smärta vanligtvis under knäskålen. Detta uppkommer när man utövar aktiviteter som involverar hopp och sparkar.
Behandling
Vila, nedkylning, tejpning, stretchning, förstärkning och korrigering av felaktig biomekanik.